Intel·ligències múltiples a 6è

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A 6è

Els alumnes de sisè de Primària han treballat l’Edat contemporànea mitjançant intel·ligències múltiples:

        Intel·ligència lògico-matemàtica: és l’habilitat de resoldre problemes matemàtics o lògics. Després de recordar el nombres romans, van practicar fent un sudoku.

        Intel·ligència visual-espacial: és la capacitat de poder crear quadres, diagrames… Aprofitem per recordar les diferents etapes de la Història realitzar una línia del temps, on col·locaren en ordre i ordenaren les idees. Per concloure la sessió es va ficar en comú. A més, hem realitzat esquemes dels temes tractats en l’Època contemporànea.

       Intel·ligència interpersonal: per cal de relacionar-se, comprendre a altres persones, ficar-se d’acord i controlar el to de veu, varen fer una bateria de preguntes que després plasmaren en un collage explicatiu.

       Intel·ligència Naturalista: consisteix en l’entendiment del món natural i per tal d’aconseguir-ho hem analitzat un text històric.

       Intel·ligència cinètica-corporal: desenvolupa els moviments del cos. Per tal, de dur-ho a terme hem representat un quadre de l’Edat contemporànea.

       Intel·ligència lingüística: és la fluïdessa de l’ús de la paraula. Per tal de treballar-la s’ha realitzat un glossari amb paraules clau de la unitat.

       Intel·ligència intrapersonal: és la nostra capacitat d’entendre-nos, per això de manera individual han realitzat unes fitxes  sobre els personatges més importants de la Història en l’Edat contemporànea.

       Intel·ligència espiritual: per tal de estudiar les diferents cultures dels països de la UE, hem elaborat un trencacloscles i un treball.

       Intel·ligència musical: és l’habilitat de crear, ritmes, música… per tal de dur a terme aquesta intel·ligència hem creat un rap amb tota la informació.

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *